“Живот без следа” е проект на “Balcanic:”, който има за цел да информира хората как да направят преживяването си в природата по-позитивно, осъзнато и отговорно.

Проекта популяризира пет принципа на поведение, които целят да формират дългосрочно устойчиво поведение на посетителите в природата и по-специално в планината.

МИСИЯ

“Живот без следа” има мисията да вдъхновява хората да пазят природата чрез силата на личния пример и поемането на лична отговорност.

1. Бъди подготвен!

2. Пътувай и пребивавай на устойчиви повърхности.

3. Изхвърляй боклука правилно.

4. Сведи до минимум въздействието от лагерния огън

5. Уважавай животните, другите посетители и средата в която се намираш.

ВИЗИЯ

До 2030г. всички училища и организации занимаващи се с дейности в природата да са запознати с принципите на “Живот без следа” за поведение в природата. Всички паркове, хижи и публични пространства да бъдат управлявани етично спазвайки принципите на “Живот без следа”.

Ела за Ден!

Хей, нямаш възможност да дойдеш за две нощувки? Няма проблем! Вече можеш да дойдеш за през деня и да си вземеш дозата релакс. 

Делнични дни и неделя – 50 лв; Събота – 85 лв с йога и брънч

Запознайте се с нашите Общи условия!

„Пътуването и смяната на мястото дава нов тласък на съзнанието.“

Сенека

Запази своята стая

Запознайте се с нашите Общи условия!